, Imieniny:
Jesteś na: Aktualności Sesje Rady Gminy Zawiadomienie o XV Sesji Rady Gminy

Sesje Rady Gminy

Zawiadomienie o XV Sesji Rady Gminy
Opublikowano: 10-03-2016

Zawiadomienie o XV Sesji Rady Gminy

Zawiadamiam, że XV sesja Rady Gminy Abramów odbędzie się w dniu 18 marca 2016 r. (piątek) o godzinie 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Abramowie.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Zatwierdzenie protokółu z poprzedniej sesji.
  4. Informacja Wójta Gminy o pracy między sesjami.
  5. Interpelacje, wnioski i zapytania.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie   wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r.
  8. Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Gminy Abramów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie działalności pożytku publicznego” za 2015 rok.
  9. Sprawy bieżące.
  10. Zamknięcie obrad.

 

 

                                                                                                         Przewodniczący Rady Gminy
                                                                                                                               /-/
mgr inż. Marcin Mazur
Serdecznie zapraszam!
Powrót
 
Powrót