, Imieniny:
Jesteś na: Aktualności Sesje Rady Gminy ZAWIADOMIENIE O V SESJI RADY GMINY...

Sesje Rady Gminy

ZAWIADOMIENIE O V SESJI RADY GMINY ABRAMÓW
Opublikowano: 25-01-2019

ZAWIADOMIENIE O V SESJI RADY GMINY ABRAMÓW

Zawiadamiam, że V sesja Rady Gminy Abramów odbędzie się dnia 01 lutego 2019 r. (piątek) o godzinie 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Abramowie.

Porządek obrad:
  1. Otwarcie sesji.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji.
  4. Informacja Wójta Gminy o pracy między sesjami.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r.
  8. Interpelacje i zapytania radnych.
  9. Sprawy bieżące.
  10. Zamknięcie obrad.
 
Serdecznie zapraszam !
 
 
Przewodnicząca Rady Gminy
(-) Beata Łysiak        
Powrót