, Imieniny:
Jesteś na: Aktualności Sesje Rady Gminy ZAWIADOMIENIE O VI SESJI RADY GMINY...

Sesje Rady Gminy

ZAWIADOMIENIE O VI SESJI RADY GMINY ABRAMÓW
Opublikowano: 28-02-2019

ZAWIADOMIENIE O VI SESJI RADY GMINY ABRAMÓW

Zawiadamiam, że VI sesja Rady Gminy Abramów odbędzie się dnia 8 marca 2019 r. (piątek) o godzinie 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Abramowie.

Porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja Wójta Gminy o pracy między sesjami.
 5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia Gminy Abramów do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Doliną Wieprza i leśnym szlakiem” oraz wyznaczenia osoby reprezentującej Gminę Abramów w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania „Doliną Wieprza i leśnym szlakiem”.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Abramów”.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Abramów w 2019 roku.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r.
 9. Interpelacje i zapytania radnych.
 10. Sprawy bieżące.
 11. Zamknięcie obrad.
 
 
Serdecznie zapraszam !
 
 
Przewodnicząca Rady Gminy
(-) Beata Łysiak
Powrót