, Imieniny:
Jesteś na: Aktualności Sesje Rady Gminy ZAWIADOMIENIE O VII SESJI RADY GMINY...

Sesje Rady Gminy

ZAWIADOMIENIE O VII SESJI RADY GMINY ABRAMÓW
Opublikowano: 16-04-2019

ZAWIADOMIENIE O VII SESJI RADY GMINY ABRAMÓW

Zawiadamiam, że VII sesja Rady Gminy Abramów odbędzie się dnia 24 kwietnia 2019 r. (środa) o godzinie 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Abramowie.

Porządek obrad:    
 
 • Otwarcie sesji.
 • Przyjęcie porządku obrad.
 • Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji.
 • Informacja Wójta Gminy o pracy między sesjami.
 • Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz działalności Policji na terenie Gminy Abramów w 2018 roku.
 • Podjęcie uchwały  w sprawie Statutu Gminy Abramów.
 • Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy Powiatowi Lubartowskiemu.
 • Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy Powiatowi Lubartowskiemu.
 • Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy Powiatowi Lubartowskiemu.
 • Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
 • Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r.
 • Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Gminy Abramów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie działalności pożytku publicznego” za 2018 rok.
 • Interpelacje i zapytania radnych.
 • Sprawy bieżące.
 • Zamknięcie obrad.
Serdecznie zapraszam !
 
Przewodnicząca Rady Gminy
(-) Beata Łysiak
Powrót