, Imieniny:
Jesteś na: Aktualności Sesje Rady Gminy ZAWIADOMIENIE O VIII SESJI RADY GMINY...

Sesje Rady Gminy

ZAWIADOMIENIE O VIII SESJI RADY GMINY ABRAMÓW
Opublikowano: 28-05-2019

ZAWIADOMIENIE O VIII SESJI RADY GMINY ABRAMÓW

Zawiadamiam, że VIII sesja Rady Gminy Abramów, zwołana w trybie nadzwyczajnym odbędzie się w dniu 29 maja 2019 r. (środa) o godzinie 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Abramowie.

Porządek obrad:
  1. Otwarcie sesji.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r.
  6. Zamknięcie obrad.
 
Serdecznie zapraszam!
 
 
Przewodnicząca Rady Gminy
/-/                
Beata Łysiak          
Powrót