, Imieniny:
Jesteś na: Aktualności Sesje Rady Gminy ZAWIADOMIENIE O X SESJI RADY GMINY...

Sesje Rady Gminy

ZAWIADOMIENIE O X SESJI RADY GMINY ABRAMÓW
Opublikowano: 14-08-2019

ZAWIADOMIENIE O X SESJI RADY GMINY ABRAMÓW

Zawiadamiam, że X sesja Rady Gminy Abramów odbędzie się w dniu 23 sierpnia 2019 r. (piątek) o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Abramowie.

Porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja Wójta Gminy o pracy między sesjami.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławnika do Sądu Rejonowego w Lubartowie na kadencję 2020-2023.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Abramów”.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Abramów oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie w obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze w przedszkolu i szkołach prowadzonych przez Gminę Abramów.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Abramów.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r.
 12. Przedstawienie stanowiska Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
 13. Interpelacje i zapytania radnych.
 14. Sprawy bieżące.
 15. Zamknięcie obrad.
 
Serdecznie zapraszam!
 
Przewodnicząca Rady Gminy
/-/
Beata Łysiak
Powrót