, Imieniny:
Jesteś na: Aktualności Sesje Rady Gminy ZAWIADOMIENIE O X SESJI RADY GMINY...

Sesje Rady Gminy

ZAWIADOMIENIE O XI SESJI RADY GMINY ABRAMÓW
Opublikowano: 10-09-2019

ZAWIADOMIENIE O X SESJI RADY GMINY ABRAMÓW

Zawiadamiam, że XI sesja Rady Gminy Abramów, zwołana w trybie nadzwyczajnym odbędzie się w dniu 11 września 2019 r. (środa) o godzinie 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Abramowie.

Porządek obrad:
  1. Otwarcie sesji.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XII/68/2012 Rady Gminy Abramów z dnia 12 czerwca 2012 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek  oraz  szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny  doraźnych zastępstw i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy w szkołach prowadzonych przez Gminę Abramów.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony i Gospodarki Wodnej w Lublinie na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany  wieloletniej prognozy finansowej.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r.
  8. Zamknięcie obrad.
 
Serdecznie zapraszam!
                       
Przewodnicząca Rady Gminy
/-/
Beata Łysiak
Powrót