, Imieniny:
Jesteś na: Aktualności Sesje Rady Gminy ZAWIADOMIENIE O XVII SESJI RADY GMINY

Sesje Rady Gminy

ZAWIADOMIENIE O XVII SESJI RADY GMINY
Opublikowano: 29-04-2016

ZAWIADOMIENIE O XVII SESJI RADY GMINY

Zawiadamiam, że XVII sesja Rady Gminy Abramów odbędzie się w dniu 06 maja 2016 r. (piątek) o godzinie 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Abramowie.


Porządek obrad:
 1.  Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Zatwierdzenie protokółu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja Wójta Gminy o pracy między sesjami.
 5. Interpelacje, wnioski i zapytania.
 6. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz działalności Policji na terenie Gminy Abramów w 2015 roku.
 7. Ocena zasobów pomocy społecznej w Gminie Abramów.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lubartowskiemu.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych. Gminy Abramów na lata 2016 – 2025.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie   postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie   zmiany  wieloletniej prognozy finansowej.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r.
 13. Sprawy bieżące.
 14. Zamknięcie obrad.


 

 
Przewodniczący Rady Gminy
mgr inż. Marcin Mazur
Serdecznie zapraszam!
Powrót