, Imieniny:
Jesteś na: Aktualności Sesje Rady Gminy ZAWIADOMIENIE O XVII SESJI RADY GMINY

Sesje Rady Gminy

ZAWIADOMIENIE O XVII SESJI RADY GMINY
Opublikowano: 29-04-2016

ZAWIADOMIENIE O XVII SESJI RADY GMINY

Zawiadamiam, że XVII sesja Rady Gminy Abramów odbędzie się w dniu 06 maja 2016 r. (piątek) o godzinie 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Abramowie.


Porządek obrad:
 1.  Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Zatwierdzenie protokółu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja Wójta Gminy o pracy między sesjami.
 5. Interpelacje, wnioski i zapytania.
 6. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz działalności Policji na terenie Gminy Abramów w 2015 roku.
 7. Ocena zasobów pomocy społecznej w Gminie Abramów.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lubartowskiemu.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych. Gminy Abramów na lata 2016 – 2025.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie   postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie   zmiany  wieloletniej prognozy finansowej.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r.
 13. Sprawy bieżące.
 14. Zamknięcie obrad.


 

 
Przewodniczący Rady Gminy
mgr inż. Marcin Mazur
Serdecznie zapraszam!
Powrót
Godziny pracy urzędu
Godziny pracy Urzędu Gminy Abramów

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 15.30
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 15.30
Odnawialne Źródła Energii
Mapa Gminy Abramów
Wirtualna Wycieczka po Gminie Abramów