, Imieniny:
Jesteś na: Aktualności Sesje Rady Gminy ZAWIADOMIENIE O XVIII SESJI RADY GMINY

Sesje Rady Gminy

ZAWIADOMIENIE O XVIII SESJI RADY GMINY
Opublikowano: 02-06-2016

ZAWIADOMIENIE O XVIII SESJI RADY GMINY

Zawiadamiam, że XVIII sesja Rady Gminy Abramów odbędzie się w dniu 10 czerwca 2016 r. (piątek)  o godzinie  10.00  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Abramowie.

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Zatwierdzenie protokółu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja Wójta Gminy o pracy między sesjami.
 5. Interpelacje, wnioski i zapytania.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek procentowych opłaty adiacenckiej.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r.
 10. Sprawy bieżące.
 11. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady Gminy

mgr inż. Marcin Mazur                                                                                                                                             

Serdecznie zapraszam!
Powrót