, Imieniny:
Jesteś na: Aktualności Sesje Rady Gminy ZAWIADOMIENIE O XVIII SESJI RADY GMINY

Sesje Rady Gminy

ZAWIADOMIENIE O XVIII SESJI RADY GMINY
Opublikowano: 02-06-2016

ZAWIADOMIENIE O XVIII SESJI RADY GMINY

Zawiadamiam, że XVIII sesja Rady Gminy Abramów odbędzie się w dniu 10 czerwca 2016 r. (piątek)  o godzinie  10.00  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Abramowie.

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Zatwierdzenie protokółu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja Wójta Gminy o pracy między sesjami.
 5. Interpelacje, wnioski i zapytania.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek procentowych opłaty adiacenckiej.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r.
 10. Sprawy bieżące.
 11. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady Gminy

mgr inż. Marcin Mazur                                                                                                                                             

Serdecznie zapraszam!
Powrót
Godziny pracy urzędu
Godziny pracy Urzędu Gminy Abramów

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 15.30
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 15.30
Odnawialne Źródła Energii
Mapa Gminy Abramów
Na obrazku jest umieszczona przykładowa mapa
Wirtualna Wycieczka po Gminie Abramów
Wirtualny Spacer po Gminie Abramów