, Imieniny:
Jesteś na: Aktualności Sesje Rady Gminy ZAWIADOMIENIE O XII SESJI RADY GMINY...

Sesje Rady Gminy

ZAWIADOMIENIE O XII SESJI RADY GMINY ABRAMÓW
Opublikowano: 22-10-2019

ZAWIADOMIENIE O XII SESJI RADY GMINY ABRAMÓW

Zawiadamiam, że XII sesja Rady Gminy Abramów odbędzie się w dniu 30 października 2019 r. (środa) o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Abramowie.

Porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja Wójta Gminy o pracy między sesjami.
 5. Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2019 r.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Lubartowie na kadencję 2020-2023.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Abramowie.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy gminy Abramów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie działalności pożytku publicznego na rok 2020”.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r.
 10. Przedstawienie stanowiska Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
 11. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych na terenie gminy, w tym o wynikach egzaminu w gimnazjum.
 12. Interpelacje i zapytania radnych.
 13. Sprawy bieżące.
 14. Zamknięcie obrad.
 
 
Serdecznie zapraszam!
 
Przewodnicząca Rady Gminy
/-/
Beata Łysiak
Powrót