, Imieniny:
Jesteś na: Aktualności Sesje Rady Gminy ZAWIADOMIENIE O XIX SESJI RADY GMINY

Sesje Rady Gminy

ZAWIADOMIENIE O XIX SESJI RADY GMINY
Opublikowano: 15-06-2016

ZAWIADOMIENIE O XIX SESJI RADY GMINY

Zawiadamiam, że XIX sesja Rady Gminy Abramów odbędzie się w dniu 30 czerwca 2016 r. (czwartek)  o godzinie  10.00  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Abramowie.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Zatwierdzenie protokółu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja Wójta Gminy o pracy między sesjami.
 5. Interpelacje, wnioski i zapytania.
 6. Rozpatrzenie sprawozdania z realizacji budżetu i zadań rzeczowych za 2015 r.
 7. Przedstawienie opinii RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu.
 8. Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu gminy za 2015 r. oraz wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Abramów. 
 9. Zapoznanie Rady Gminy z opinią RIO o w/w wniosku Komisji Rewizyjnej.
 10. Dyskusja, w tym przedstawienie opinii stałych komisji Rady Gminy Abramów.
 11. Głosowanie nad projektem  uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Abramów za 2015 r.                                                                                                        
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany  wieloletniej prognozy finansowej.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r.
 14. Sprawy bieżące.
 15. Zamknięcie obrad.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

mgr inż. Marcin Mazur

Serdecznie zapraszam!

Powrót
Godziny pracy urzędu
Godziny pracy Urzędu Gminy Abramów

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 15.30
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 15.30
Odnawialne Źródła Energii
Mapa Gminy Abramów
Na obrazku jest umieszczona przykładowa mapa
Wirtualna Wycieczka po Gminie Abramów
Wirtualny Spacer po Gminie Abramów