, Imieniny:
Jesteś na: Aktualności Sesje Rady Gminy ZAWIADOMIENIE O XIII SESJI RADY GMINY...

Sesje Rady Gminy

ZAWIADOMIENIE O XIII SESJI RADY GMINY ABRAMÓW
Opublikowano: 28-11-2019

ZAWIADOMIENIE O XIII SESJI RADY GMINY ABRAMÓW

Zawiadamiam, że XIII sesja Rady Gminy Abramów odbędzie się w dniu 6 grudnia 2019 r. (piątek) o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Abramowie.

Porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja Wójta Gminy o pracy między sesjami.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2020 r.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej do obliczenia podatku leśnego na rok 2020.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Abramów na rok 2020.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Abramów na 2020 r.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie okresowych stypendiów, nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Gminy Abramów na lata 2019 -2023.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r.
 13. Interpelacje i zapytania radnych.
 14. Sprawy bieżące.
 15. Zamknięcie obrad.
 
Serdecznie zapraszam!
 
Przewodnicząca Rady Gminy
/-/
Beata Łysiak
Powrót