, Imieniny:
Jesteś na: Aktualności Sesje Rady Gminy ZAWIADOMIENIE O XX SESJI RADY GMINY

Sesje Rady Gminy

ZAWIADOMIENIE O XX SESJI RADY GMINY
Opublikowano: 04-08-2016

ZAWIADOMIENIE O XX SESJI RADY GMINY

Zawiadamiam, że XX sesja Rady Gminy Abramów odbędzie się w dniu 12 sierpnia 2016 r. (piątek) o godzinie 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Abramowie.

Porządek obrad:

 

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Zatwierdzenie protokółu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja Wójta Gminy o pracy między sesjami.
 5. Interpelacje, wnioski i zapytania.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Abramów służebnością przesyłu.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r.
 10. Sprawy bieżące.
 11. Zamknięcie obrad.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy
mgr inż. Marcin Mazur                                                                                                                   

Serdecznie zapraszam!

Powrót
Godziny pracy urzędu
Godziny pracy Urzędu Gminy Abramów

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 15.30
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 15.30
Odnawialne Źródła Energii
Mapa Gminy Abramów
Na obrazku jest umieszczona przykładowa mapa
Wirtualna Wycieczka po Gminie Abramów
Wirtualny Spacer po Gminie Abramów