, Imieniny:
Jesteś na: Aktualności Sesje Rady Gminy ZAWIADOMIENIE O XX SESJI RADY GMINY

Sesje Rady Gminy

ZAWIADOMIENIE O XX SESJI RADY GMINY
Opublikowano: 04-08-2016

ZAWIADOMIENIE O XX SESJI RADY GMINY

Zawiadamiam, że XX sesja Rady Gminy Abramów odbędzie się w dniu 12 sierpnia 2016 r. (piątek) o godzinie 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Abramowie.

Porządek obrad:

 

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Zatwierdzenie protokółu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja Wójta Gminy o pracy między sesjami.
 5. Interpelacje, wnioski i zapytania.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Abramów służebnością przesyłu.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r.
 10. Sprawy bieżące.
 11. Zamknięcie obrad.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy
mgr inż. Marcin Mazur                                                                                                                   

Serdecznie zapraszam!

Powrót