, Imieniny:
Jesteś na: Aktualności Sesje Rady Gminy ZAWIADOMIENIE O XXI SESJI RADY GMINY

Sesje Rady Gminy

ZAWIADOMIENIE O XXI SESJI RADY GMINY
Opublikowano: 25-08-2016

ZAWIADOMIENIE O XXI SESJI RADY GMINY

Zawiadamiam, że XXI sesja Rady Gminy Abramów odbędzie się w dniu 02 września 2016 r. (piątek) o godzinie 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Abramowie.

Porządek obrad:

 

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Wręczenie nowo wybranemu Radnemu zaświadczenia o wyborze.
 4. Złożenie ślubowania przez Radnego.
 5. Zatwierdzenie protokółu z poprzedniej sesji.
 6. Informacja Wójta Gminy o pracy między sesjami.
 7. Interpelacje, wnioski i zapytania.
 8. Ocena realizacji budżetu i zadań rzeczowych za I półrocze 2016 r.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy ulicy.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie  organizacji wspólnej obsługi administracyjnej, finansowo-księgowej i organizacyjnej  dla jednostek budżetowych Gminy Abramów.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r.
 12. Sprawy bieżące.
 13. Zamknięcie obrad.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

mgr inż. Marcin Mazur

Serdecznie zapraszam!
Powrót