, Imieniny:
Jesteś na: Aktualności Sesje Rady Gminy XVI Sesja VIII Kadencji Rady Gminy...

Sesje Rady Gminy

Grafika ogólna
Opublikowano: 06-02-2020

XVI Sesja VIII Kadencji Rady Gminy Abramów

Zawiadamiam, że XVI sesja Rady Gminy Abramów odbędzie się w dniu 14 lutego 2020 r. (piątek) o godzinie 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Abramowie.

Porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Zatwierdzenie protokołów z XIV i XV sesji.
 4. Informacja Wójta Gminy o pracy między sesjami.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Abramów.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metod ustalenia opłaty i ustalenia stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r.
 9. Przedstawienie stanowiska Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
 10. Interpelacje i zapytania radnych.
 11. Sprawy bieżące.
 12. Zamknięcie obrad.
 
Serdecznie zapraszam!
 
Przewodnicząca Rady Gminy
/-/
Beata Łysiak
Powrót