, Imieniny:
Jesteś na: Aktualności Sesje Rady Gminy XVII Sesja VIII Kadencji Rady Gminy...

Sesje Rady Gminy

Sesja Rady Gminy
Opublikowano: 03-03-2020

XVII Sesja VIII Kadencji Rady Gminy Abramów

Zawiadamiam, że XVII sesja Rady Gminy Abramów, zwołana w trybie nadzwyczajnym odbędzie się w dniu 06 marca 2020 r. (piątek) o godzinie 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Abramowie.

Porządek obrad:
  1. Otwarcie sesji.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r.
  6. Zamknięcie obrad.
Serdecznie zapraszam!
 
Przewodnicząca Rady Gminy
/-/
Beata Łysiak
Powrót