, Imieniny:
Jesteś na: Aktualności Wybory do Europarlamentu 2019 INFORMACJA KOMISARZA WYBORCZEGO W...

Wybory do Europarlamentu 2019

INFORMACJA KOMISARZA WYBORCZEGO W LUBLINIE IV z dnia 26 kwietnia 2019 r.
Opublikowano: 02-05-2019

INFORMACJA KOMISARZA WYBORCZEGO W LUBLINIE IV z dnia 26 kwietnia 2019 r.

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684) Komisarz Wyborczy w Lublinie IV przekazuje informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.:

Nr obwodu głosowania

Granice obwodu głosowania

Siedziba obwodowej komisji wyborczej

1

Abramów, Marcinów, Michałówka, Sosnówka

Zespół Szkolno-Przedszkolny, ul. Szkolna 31, 21-143 Abramów

 

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

 

2

Ciotcza

Świetlica wiejska, Ciotcza 29A, 21-143 Abramów

 

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

 

3

Dębiny

Świetlica wiejska, Dębiny 114, 21-143 Abramów

 

4

Glinnik

Świetlica wiejska, Glinnik 73, 21-143 Abramów

 

5

Wielkie, Izabelmont

Szkoła Podstawowa, Wielkie 66, 21-143 Abramów

 

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

 

6

Wielkolas

Szkoła Podstawowa, Wielkolas 27C, 21-143 Abramów

 

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

 

7

Wolica

Świetlica wiejska, Wolica 66, 21-143 Abramów

 

Głosować korespondencyjnie mogą wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:

 1. całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji;
 2. całkowitej niezdolności do pracy;
 3. niezdolności do samodzielnej egzystencji;
 4. o zaliczeniu do I grupy inwalidów;
 5. o zaliczeniu do II grupy inwalidów;

a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien zostać zgłoszony do Komisarza Wyborczego w Lublinie IV najpóźniej do dnia 13 maja 2019 r.

Głosować przez pełnomocnika mogą wyborcy którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat lub posiadający orzeczenie  o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu
rentowego o:

 1. całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji;
 2. całkowitej niezdolności do pracy;
 3. niezdolności do samodzielnej egzystencji;
 4. o zaliczeniu do I grupy inwalidów;
 5. o zaliczeniu do II grupy inwalidów;

a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa powinien zostać złożony do Wójta Gminy Abramów najpóźniej do dnia 17 maja 2019 r.

Głosowanie w lokalach wyborczych odbywać się będzie w dniu 26 maja 2019 r. od godz. 700 do godz. 2100.

 
Komisarz Wyborczy
w Lublinie IV
 
/-/ Krzysztof Marek Niezgoda
 
Powrót