, Imieniny:
Jesteś na: Program Czyste Powietrze
Program Czyste Powietrze

Program Czyste Powietrze to kompleksowy plan działań zaprojektowany w celu poprawy jakości powietrza oraz zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. 

Narzędziem w osiągnięciu celu jest dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych przez beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania oraz beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania

Co w programie?


Program Czyste Powietrze skierowany jest do osób fizycznych, które są:

 • właścicielami/współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego
  lub
 • wydzielonego w takim budynku lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą.

 

 

Gminny punkt konsultacyjno-informacyjny programu „Czyste Powietrze"

piętro II pok. nr 17 budynku Urzędu Gminy w Abramowie

czynny w każdy wtorek i czwartek godz. 8:00-13:00

tel. 81 8525 016 wew.51

Pomoc w wypełnieniu wniosków zarówno o dofinansowanie jak i o płatność otrzymacie Państwo w pok. nr 17 po wcześniejszym umówieniu telefonicznym pod nr telefonu 81 85 25 016 wew. 51


 
Z dniem 15 lipca 2022 r. zmianie uległ program priorytetowy „Czyste Powietrze”.
Zmiana umożliwi beneficjentom uprawnionym do podwyższonego lub najwyższego poziomu dofinansowania otrzymanie prefinansowania przedsięwzięcia (wypłaty części kwoty dotacji w formie zaliczki) oraz wprowadza wzrost maksymalnych kwot dotacji dla przedsięwzięć realizowanych przez beneficjentów Części 2) Programu do 47 000 zł i Części 3) Programu do 79 000 zł.


Poziomy finansowania
Poziom podwyższony
maks.
47 ty. zł


 
wnioskodawcy, których średni miesięczny dochód na członka gospodarstwa domowego wynosi:
 
1 564 zł w gospodarstwie wieloosobowym

2 189 zł w gospodarstwie jednoosobowym


Poziom najwyższy
maks.
79 tys. zł


 
wnioskodawcy, których średni miesięczny dochód na członka gospodarstwa domowego wynosi:
 
900 zł w gospodarstwie wieloosobowym
 
1 260 zł w gospodarstwie jednoosobowym Warunki dotacji z prefinansowaniem:

 • Możliwość finansowania przedsięwzięć rozpoczętych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie

 • Termin realizacji przedsięwzięcia, na które udzielono dotacji z prefinansowaniem wynosi 18 miesięcy od daty złożenia wniosku o dofinansowanie

 • Złożenie wniosku o dofinansowanie w formie dotacji z prefinansowaniem (UWAGA! osobny wzór wniosku)

 • Wymagane jest załączenie do wniosku o dofinansowanie podpisanej umowy z wykonawcą na realizację określonego zakresu przedsięwzięcia z opcją prefinansowania. Przewidziano, że możliwe jest zawarcie nie więcej niż 3 umów z wykonawcami z opcją prefinansowania. Pozostałe środki z przysługującej dotacji zostaną przekazane na podstawie przedstawionych dokumentów rozliczeniowych.

 • Środki prefinansowania zostaną wypłacone w wysokości 50% na rzecz beneficjenta na rachunek wykonawcy w ciągu 14 dni od daty zawarcia umowy o dofinansowanie z beneficjentem lecz nie wcześniej niż 14 dni przed datą rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy beneficjenta z wykonawcą.

 • Pozostałe środki należnej dotacji będą wypłacane na podstawie przedstawionych dokumentów rozliczeniowych załączonych do wniosku o płatność w maksymalnie 3 częściach.Wnioski o dofinansowanie w formie dotacji z prefinansowaniem w ramach Programy Priorytetowego ”Czyste Powietrze” należy składać wyłącznie poprzez system Generator Wniosków o Dofinansowanie (GWD) pod adresem https://gwd.nfosigw.gov.pl/

 • Wyłącznie w wersji elektronicznej, gdy wnioskodawca dysponuje podpisem elektronicznym (podpis kwalifikowany lub profil zaufany),

 • W przypadku braku podpisu elektronicznego, konieczne jest dostarczenie również wersji papierowej wniosku z wymaganymi podpisami.


 

 

Ikona pdfCzyste Powietrze – program priorytetowy – wersja obowiązująca od 15 lipca 2022, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [1010.37 KB]

Ikona pdfZałącznik nr 1 do programu – łączenie dotacji z termomodernizacyjną ulgą podatkową – wersja obowiązująca od 15 lipca 2022, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [576.15 KB]

Ikona pdfZałącznik nr 2 do programu – koszty kwalifikowane i podstawowy poziom dofinansowania – wersja obowiązująca od 15 lipca 2022, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [557.83 KB]

Ikona pdfZałącznik nr 2a do programu – koszty kwalifikowane i najwyższy poziom dofinansowania – wersja obowiązująca od 15 lipca 2022, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [583.23 KB]

Ikona pdfZałącznik nr 2b do programu – koszty kwalifikowane i najwyższy poziom dofinansowania – wersja obowiązująca od 15 lipca 2022, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [555.87 KB]

Ikona docxWzór umowy beneficjenta z wykonawcą podlegające dofinansowaniu w formie dotacji z prefinansowaniem, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [56.25 KB]

Ikona pdfLista banków prowadzących nabór wniosków o dotacje na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [456.82 KB]


 

Zachęcamy do odwiedzenia:

 


Do obejrzenia:

#AkademiaCzystegoPowiatrza dostępna na YouTube NFOŚiGW:

https://www.youtube.com/hashtag/akademiaczystegopowietrza2021

 

Prezentacje z Akademii Czystego Powietrza do pobrania na stronie: 

https://czystepowietrze.gov.pl/akademia-czystego-powietrza/

 

 

Statystyki

 

Statystyki dotyczące udziału mieszkańców gminy Abramów w programie „Czyste Powietrze”

stan na dzień 30.12.2022 r.

 

Liczba złożonych Wniosków o dofinansowanie

56

Liczba zawartych umów o dofinansowanie

47

Liczba zrealizowanych przedsięwzięć

28

Kwota wypłaconych dotacji:

 690 201,14 zł

Godziny pracy urzędu
Godziny pracy Urzędu Gminy Abramów

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 15.30
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 15.30
Odnawialne Źródła Energii
Mapa Gminy Abramów
Wirtualna Wycieczka po Gminie Abramów