, Imieniny:
Jesteś na: Gmina PGN
PGN
Gmina Abramów rozpoczęła pracę nad przygotowaniem Planu gospodarki niskoemisyjnej, który jest strategicznym dokumentem, warunkującym ubieganie się o środki z Unii Europejskiej w latach 2014-2020 na zadania związane z ochroną środowiska i efektywnością energetyczną.
 
W odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach Działania 9.3 „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – plany gospodarki niskoemisyjnej” samorząd gminy Abramów złożył wniosek o dofinansowanie przygotowania niniejszego opracowania i uzyskał bezzwrotną dotację w wysokości 85% kosztów realizacji projektu (30424,05). Podczas procedury wyboru najkorzystniejszej oferty wyłoniono wykonawcę Planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy Abramów - firmę EuroCompass Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie.
 
 
Odnawialne Źródła Energii
Szybki kontakt

Urząd Gminy Abramów
ul. Szkolna 2
21-143 Abramów
tel: 81 85 25 001/016/035
fax: 81 85 25 016 w. 47
e-mail: gmina@abramow.pl

Rachunek bankowy
BS Lubartów Oddział w Abramowie
92 8707 1045 0100 0723 2001 0009

Mapa Gminy Abramów
Wirtualna Wycieczka po Gminie Abramów