, Imieniny:
Jesteś na: Gospodarka odpadami Informacje śmieci Informacja

Gospodarowanie odpadami

Herb Gminy Abramów na tle osoby podpisującej dokument
Opublikowano: 03-02-2022

Informacja

Informujemy, że podstawą naliczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest deklaracja. Każdą zmianę właściciel nieruchomości musi zgłosić poprzez złożenie korekty deklaracji 
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy złożyć w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca albo w razie zmian wpływających na wysokość opłaty – w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. 

Ponadto informujemy, że wg ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciel nieruchomości nie może złożyć deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres wsteczny. 

UWAGA!!!

Jedynym  przypadkiem, w którym  jest zmniejszenie zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wstecz to śmierć mieszkańca.  W tym przypadku właściciel nieruchomości może złożyć deklarację za okres wsteczny w terminie do 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia. 

Powrót
Odnawialne Źródła Energii
Mapa Gminy Abramów
Wirtualna Wycieczka po Gminie Abramów