, Imieniny:
Jesteś na: Gospodarka odpadami Informacje śmieci Rozpoczynamy przyjmowanie zgłoszeń na...

Gospodarowanie odpadami

Rozpoczynamy przyjmowanie zgłoszeń na usuwanie azbestu!
Opublikowano: 16-05-2018

Rozpoczynamy przyjmowanie zgłoszeń na usuwanie azbestu!

Szanowni Państwo, informujemy o rozpoczęciu naboru Zgłoszeń lokalizacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest od osób fizycznych w ramach realizacji projektu pn.

„System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego", współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020.
 
Nabór Zgłoszeń lokalizacji będzie trwał od dnia 21.05.2018 r. do dnia 08.06.2018 r.
 
Realizacja projektu obejmować będzie działania związane z demontażem, odbiorem, transportem oraz unieszkodliwianiem odpadów azbestowych.
 
Wszystkie informacje dotyczące naboru wniosków oraz realizacji ww. projektu można uzyskać we właściwym Urzędzie Gminy/Miasta oraz na stronie: http://www.azbest.lubelskie.pl
 
Druki Zgłoszeń lokalizacji oraz Oświadczenia  można pobrać ze strony – Zakładka Krok po kroku
 
Powrót
Odnawialne Źródła Energii
Mapa Gminy Abramów
Wirtualna Wycieczka po Gminie Abramów