, Imieniny:
Jesteś na: Gospodarka odpadami Informacje śmieci INFORMACJA O ZMIANIE STAWKI OPŁATY ZA...

Gospodarowanie odpadami

INFORMACJA O ZMIANIE STAWKI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
Opublikowano: 15-02-2019

INFORMACJA O ZMIANIE STAWKI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

W związku z Uchwałą nr V/23/2019 Rady Gminy Abramów z dnia 1 lutego 2019 roku ulegają  zmianie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Od dnia 1 marca 2019 roku będą obowiązywać następujące stawki opłaty za odpady komunalne:

 1. odbierane od właścicieli nieruchomości zamieszkałych:
  • 9,00 zł miesięcznie od mieszkańca, gdy odpady zbierane i odbierane w sposób selektywny
  • 15,00 zł miesięcznie od mieszkańca, gdy odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny
 2. odbierane od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych
  1. jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny:
   • za pojemnik o pojemności 60 l – w wysokości 12 zł,
   • za pojemnik o pojemności 120 l – w wysokości 24 zł,
   • za pojemnik o pojemności 240 l – w wysokości 48 zł,
   • za pojemnik o pojemności 1100 l – w wysokości 210 zł,
   • za pojemnik o pojemności 2500 l – w wysokości 430 zł,
   • za pojemnik o pojemności 3600 l – w wysokości 630 zł,
   • za worek o pojemności 60 l – w wysokości 12 zł,
   • za worek o pojemności 120 l – w wysokości 24 zł.
  2. jeżeli odpadynie są zbierane i odbierane w sposób selektywny:
   • za pojemnik o pojemności 60 l – w wysokości 19,50 zł,
   • za pojemnik o pojemności 120 l – w wysokości 39 zł,
   • za pojemnik o pojemności 240 l – w wysokości 75 zł,
   • za pojemnik o pojemności 1100 l – w wysokości 330 zł,
   • za pojemnik o pojemności 2500 l – w wysokości 750 zł,
   • za pojemnik o pojemności 3600 l – w wysokości 1005 zł,
   • za worek o pojemności 60 l – w wysokości 19,50 zł,
   • za worek o pojemności 120 l – w wysokości 39 zł.
W związku ze zmianą stawki opłaty właściciele nieruchomości otrzymają zawiadomienia o wysokości  opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wyliczonej jako iloczyn liczby osób zamieszkujących nieruchomość podanych w deklaracji  oraz  nowej stawki opłaty.

 
Właściciele nieruchomości nie są obowiązani do złożenia nowej deklaracji  i uiszczają opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości  podanej  w zawiadomieniu.

 
W przypadku, gdy na nieruchomości zmieniają się dane mające wpływ na wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (np. nastąpiła zmiana liczby osób zamieszkujących nieruchomość), właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.

 
Zmianie nie ulegają terminy płatności opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 
Powrót
Odnawialne Źródła Energii
Mapa Gminy Abramów
Wirtualna Wycieczka po Gminie Abramów