, Imieniny:
Jesteś na: Gospodarka odpadami Informacje śmieci INFORMACJA O ZMIANIE STAWKI OPŁATY ZA...

Gospodarowanie odpadami

INFORMACJA O ZMIANIE STAWKI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
Opublikowano: 15-02-2019

INFORMACJA O ZMIANIE STAWKI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

W związku z Uchwałą nr V/23/2019 Rady Gminy Abramów z dnia 1 lutego 2019 roku ulegają  zmianie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Od dnia 1 marca 2019 roku będą obowiązywać następujące stawki opłaty za odpady komunalne:

 1. odbierane od właścicieli nieruchomości zamieszkałych:
  • 9,00 zł miesięcznie od mieszkańca, gdy odpady zbierane i odbierane w sposób selektywny
  • 15,00 zł miesięcznie od mieszkańca, gdy odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny
 2. odbierane od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych
  1. jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny:
   • za pojemnik o pojemności 60 l – w wysokości 12 zł,
   • za pojemnik o pojemności 120 l – w wysokości 24 zł,
   • za pojemnik o pojemności 240 l – w wysokości 48 zł,
   • za pojemnik o pojemności 1100 l – w wysokości 210 zł,
   • za pojemnik o pojemności 2500 l – w wysokości 430 zł,
   • za pojemnik o pojemności 3600 l – w wysokości 630 zł,
   • za worek o pojemności 60 l – w wysokości 12 zł,
   • za worek o pojemności 120 l – w wysokości 24 zł.
  2. jeżeli odpadynie są zbierane i odbierane w sposób selektywny:
   • za pojemnik o pojemności 60 l – w wysokości 19,50 zł,
   • za pojemnik o pojemności 120 l – w wysokości 39 zł,
   • za pojemnik o pojemności 240 l – w wysokości 75 zł,
   • za pojemnik o pojemności 1100 l – w wysokości 330 zł,
   • za pojemnik o pojemności 2500 l – w wysokości 750 zł,
   • za pojemnik o pojemności 3600 l – w wysokości 1005 zł,
   • za worek o pojemności 60 l – w wysokości 19,50 zł,
   • za worek o pojemności 120 l – w wysokości 39 zł.
W związku ze zmianą stawki opłaty właściciele nieruchomości otrzymają zawiadomienia o wysokości  opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wyliczonej jako iloczyn liczby osób zamieszkujących nieruchomość podanych w deklaracji  oraz  nowej stawki opłaty.

 
Właściciele nieruchomości nie są obowiązani do złożenia nowej deklaracji  i uiszczają opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości  podanej  w zawiadomieniu.

 
W przypadku, gdy na nieruchomości zmieniają się dane mające wpływ na wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (np. nastąpiła zmiana liczby osób zamieszkujących nieruchomość), właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.

 
Zmianie nie ulegają terminy płatności opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 
Powrót
Odnawialne Źródła Energii
Mapa Gminy Abramów
Na obrazku jest umieszczona przykładowa mapa
Wirtualna Wycieczka po Gminie Abramów
Wirtualny Spacer po Gminie Abramów