, Imieniny:
Jesteś na: Gospodarka odpadami Informacje śmieci Odbiór odpadów wielkogabarytowych,...

Gospodarowanie odpadami

Odbiór odpadów wielkogabarytowych, opon oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
Opublikowano: 29-10-2019

Odbiór odpadów wielkogabarytowych, opon oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

W II półroczu 2019 r. odbędzie się odpowiednio:

  1. Abramów, Marcinów, Michałówka, Glinnik, Sosnówka, Ciotcza-  27.11.2019 r.
  2. Izabelmont, Wielkie, Wolica, Dębiny, Wielkolas – 29.11.2019 r.
Odpady wielkogabarytowe to: sofy, krzesła, stoły, szafy, tapczany, łóżka, fotele, wózki dziecięce, huśtawki, zabawki dużych rozmiarów, rowery, dywany, wykładziny, materace, kołdry, kabiny prysznicowe itp.
 
Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny to: pralki, lodówki, inne urządzenia gospodarstwa domowego, komputery, telefony, telewizory, radia, wiertarki, piły, maszyny do szycia itp.
 
Uwaga! Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny musi być kompletny. Sprzęt pozbawiony części nie zostanie odebrany!
 
Nie będą odbierane takie odpady jak: gruz budowalny, panele, umywalki, sedesy, płoty, grzejniki, płytki, rolety, świetlówki, leki, farby, lakiery. Te odpady należy dostarczyć do gminnego punktu PSZOK.
 
Prosimy o wystawienie ww. odpadów do drogi gminnej na godz. 7.00 w wyznaczonym terminie.
 
P.H.U. EKO – TRANS Cezary Kubacki
Wielkie 90 21-143 Abramów
Biuro Obsługi Klienta
tel./fax.: 81 852 90 35
 
Odbierane tylko opony od samochodów osobowych oraz dostawczych. Opony rolnicze nie będą odbierane.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 7 ustawy o odpadach przez odpady komunalne rozumie się odpady powstające w gospodarstwach domowych, z wyłączeniem pojazdów wycofanych z eksploatacji, także odpady nie zawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych; zmieszane odpady komunalne pozostają zmieszanymi odpadami komunalnymi, nawet jeżeli zostały poddane czynności przetwarzania odpadów, która nie zmieniła w sposób znaczący ich właściwości.

Odpady z działalności rolniczej NIE SĄ ODPADAMI KOMUNALNYMI !!!

Należy ponadto zauważyć, że art. 6r ust 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach jednoznacznie stanowi, iż z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty:

  1. odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych,
  2. tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
  3. obsługi administracyjnej systemu.

W związku z powyższym należy stwierdzić, że gmina nie może z wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi pokrywać kosztów odbierania i zagospodarowania odpadów z działalności rolniczej.

Odpady takie jak: środki ochrony roślin i opakowania po nich, worki po nawozach, sznurki, folie, skrzynki, opony ciągnikowe, od przyczep i innych maszyn rolniczych, przepracowane oleje silnikowe, resztki roślin z upraw i inne odpady pochodzące z działalności rolniczej powinny zostać przekazane w ramach indywidualnych umów z podmiotami, które zajmują się ich zagospodarowaniem i posiadają stosowne zezwolenia.

W związku z zapytaniami dotyczącymi miejsca, gdzie można przekazać zużyte opony rolnicze, informujemy, że można je także oddać w punktach świadczących wymianę takich opon. Zgodnie z przepisami to na wytwórcy odpadów w ramach świadczenia usługi wymiany, spoczywa obowiązek ich prawidłowego zagospodarowania.

Powrót
Odnawialne Źródła Energii
Mapa Gminy Abramów
Na obrazku jest umieszczona przykładowa mapa
Wirtualna Wycieczka po Gminie Abramów
Wirtualny Spacer po Gminie Abramów