, Imieniny:
Jesteś na: Gospodarka odpadami Informacje śmieci Odbiór odpadów wielkogabarytowych,...

Gospodarowanie odpadami

Odbiór odpadów wielkogabarytowych, opon oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
Opublikowano: 29-10-2019

Odbiór odpadów wielkogabarytowych, opon oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

W II półroczu 2019 r. odbędzie się odpowiednio:

  1. Abramów, Marcinów, Michałówka, Glinnik, Sosnówka, Ciotcza-  27.11.2019 r.
  2. Izabelmont, Wielkie, Wolica, Dębiny, Wielkolas – 29.11.2019 r.
Odpady wielkogabarytowe to: sofy, krzesła, stoły, szafy, tapczany, łóżka, fotele, wózki dziecięce, huśtawki, zabawki dużych rozmiarów, rowery, dywany, wykładziny, materace, kołdry, kabiny prysznicowe itp.
 
Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny to: pralki, lodówki, inne urządzenia gospodarstwa domowego, komputery, telefony, telewizory, radia, wiertarki, piły, maszyny do szycia itp.
 
Uwaga! Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny musi być kompletny. Sprzęt pozbawiony części nie zostanie odebrany!
 
Nie będą odbierane takie odpady jak: gruz budowalny, panele, umywalki, sedesy, płoty, grzejniki, płytki, rolety, świetlówki, leki, farby, lakiery. Te odpady należy dostarczyć do gminnego punktu PSZOK.
 
Prosimy o wystawienie ww. odpadów do drogi gminnej na godz. 7.00 w wyznaczonym terminie.
 
P.H.U. EKO – TRANS Cezary Kubacki
Wielkie 90 21-143 Abramów
Biuro Obsługi Klienta
tel./fax.: 81 852 90 35
 
Odbierane tylko opony od samochodów osobowych oraz dostawczych. Opony rolnicze nie będą odbierane.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 7 ustawy o odpadach przez odpady komunalne rozumie się odpady powstające w gospodarstwach domowych, z wyłączeniem pojazdów wycofanych z eksploatacji, także odpady nie zawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych; zmieszane odpady komunalne pozostają zmieszanymi odpadami komunalnymi, nawet jeżeli zostały poddane czynności przetwarzania odpadów, która nie zmieniła w sposób znaczący ich właściwości.

Odpady z działalności rolniczej NIE SĄ ODPADAMI KOMUNALNYMI !!!

Należy ponadto zauważyć, że art. 6r ust 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach jednoznacznie stanowi, iż z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty:

  1. odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych,
  2. tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
  3. obsługi administracyjnej systemu.

W związku z powyższym należy stwierdzić, że gmina nie może z wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi pokrywać kosztów odbierania i zagospodarowania odpadów z działalności rolniczej.

Odpady takie jak: środki ochrony roślin i opakowania po nich, worki po nawozach, sznurki, folie, skrzynki, opony ciągnikowe, od przyczep i innych maszyn rolniczych, przepracowane oleje silnikowe, resztki roślin z upraw i inne odpady pochodzące z działalności rolniczej powinny zostać przekazane w ramach indywidualnych umów z podmiotami, które zajmują się ich zagospodarowaniem i posiadają stosowne zezwolenia.

W związku z zapytaniami dotyczącymi miejsca, gdzie można przekazać zużyte opony rolnicze, informujemy, że można je także oddać w punktach świadczących wymianę takich opon. Zgodnie z przepisami to na wytwórcy odpadów w ramach świadczenia usługi wymiany, spoczywa obowiązek ich prawidłowego zagospodarowania.

Powrót
Odnawialne Źródła Energii
Mapa Gminy Abramów
Wirtualna Wycieczka po Gminie Abramów