, Imieniny:
Jesteś na: Gospodarka odpadami Informacje śmieci Obowiązek prawidłowej segregacji...

Gospodarowanie odpadami

Obowiązek prawidłowej segregacji odpadów.
Opublikowano: 09-08-2016

Obowiązek prawidłowej segregacji odpadów.

Przypominamy mieszkańcom Gminy Abramów, w szczególności tym, którzy zadeklarowali chęć selektywnego zbierania odpadów komunalnych o obowiązku prawidłowej segregacji odpadów.

Recykling to inaczej odzyskiwanie niektórych surowców, takich jak: aluminium, papier, szkło, tworzywa sztuczne. Ma on na celu zmniejszenie ilości odpadów oraz ochronę środowiska naturalnego.

Do worków przeznaczonych na zbiórkę odpadów segregowanych tj. żółtego na frakcję suchą i zielonego na szkło trafia dużo odpadów zanieczyszczających prawidłowo segregowane odpady. Takie działanie obniża efektywność ekonomiczną całego systemu oraz utrudnia prace instalacji zagospodarowującej odpady z terenu naszej Gminy. Ponadto zgodnie z obowiązującym prawem jesteśmy zobowiązani do ograniczenia masy odpadów zmieszanych trafiających na składowiska, dlatego tak ważna jest prawidłowa segregacja „u źródła”, czyli w Naszych domach.

Niestety, jeżeli nie zaczniemy odpowiednio segregować odpadów i przekroczymy dopuszczalny poziom składowania odpadów zmieszanych na składowisku, na Gminę zostanie nałożona kara finansowa natomiast instalacja zagospodarowująca odpady z terenu naszej Gminy może zwiększyć cenę za ich zagospodarowanie. Opisane sytuacje mogą skutkować koniecznością zwiększenia stawki opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów dla wszystkich mieszkańców Gminy.

Mamy nadzieję, że wszyscy mieszkańcy będą przestrzegać zasad prawidłowej segregacji obowiązującej na terenie naszej Gminy, tj. nie wrzuca do worków przeznaczonych do segregacji odpadów takich jak np.: styropianowe opakowania po mięsach, opakowania z zawartością (np. cały jogurt, opakowania szklane wraz z zawartością), opakowania po olejach spożywczych, mokre kartony, ręczniki kuchenne, opakowania po substancjach niebezpiecznych, chemicznych środkach ochrony roślin, odpady kuchenne, rośliny doniczkowe wraz z ziemią itp. Wymienione odpady powinny być gromadzone w pojemnikach na odpady zmieszane.

Segregacja Odpadów - przewodnik, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [858.74 KB]


Segregacja Odpadów - przewodnik
Segregacja Odpadów - przewodnik
Powrót
Odnawialne Źródła Energii
Mapa Gminy Abramów
Wirtualna Wycieczka po Gminie Abramów