, Imieniny:
Jesteś na: Gospodarka odpadami HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW

Gospodarowanie odpadami

Napis na tle śmieci HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW z TERENU GMINY ABRAMÓW
Opublikowano: 12-03-2021

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW

OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH Z TERENU GMINY ABRAMÓW od 01.03.2021r. do 31.12.2021r.

 

Harmonogram marzec-lipiec

 

MARZEC

KWIECIEŃ

MAJ

CZERWIEC

LIPIEC

Gmina

Abramów-

cały teren

 

18
(czwartek)

A,B,C,D,E,F

1
(czwartek)

A,B

15
(czwartek)

A,B,C,D,F

 

 

6
(czwartek)

A,B

 

20
(czwartek)

A,B,C,D

 

26
(środa)

G

2
(środa)

A,B

 

17
(czwartek)

A,B,C,D,E

1
(czwartek)

A,B

 

15
(czwartek)

A,B,C,D


harmonogram sierpień-grudzień

SIERPIEŃ

WRZESIEŃ

PAŹDZIERNIK

LISTOPAD

GRUDZIEŃ

5
(czwartek)

A,B

 

19
(czwartek)

A,B,C,D

2
(czwartek)

A,B

 

16
(czwartek)

A,B,C,D,E

 

29
(środa)

G

 

 

7
(czwartek)

A,B

 

21
(czwartek)

A,B,C,D

18
(czwartek)

A,B,C,D,F

16
(czwartek)

A,B,C,D,E,F

A - odpady niesegregowane(zmieszane) - pojemnik

B - bioodpady (worek brązowy)

C - opakowania z tworzyw sztucznych (worek żołty)

D - opakowania z papieru i tektury (worek niebieski)

E - opakowania ze szkła (worek zielony)

F - popiół (worek brązowy)

G - gabaryty, elektroodpady, zużyte opony

 

 

PSZOK (Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych) - otwarty w ostatni wtorek każdego miesiąca w godz. 10.00-15.00

 

Odpady wystawione w widocznym miejscu przed posesją odbierane będą od godz. 7.00

Odpady odbierać będzie Zakłada Gospodarki Komunalnej w Adamowie Sp. z o .o., tel.25 755 31 55

 

Ikona pdfHarmonogram, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [32.36 KB]

 

Powrót
Odnawialne Źródła Energii
Mapa Gminy Abramów
Wirtualna Wycieczka po Gminie Abramów