, Imieniny:
Jesteś na: Gmina Centralna Ewidencja Emisyjności...
Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) - obowiązek składania deklaracji dot. źródeł ciepła.

Od 1 lipca 2021 roku każdy Właściciel lub Zarządca budynku lub lokalu ma obowiązek złożenia deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) dotyczącej źródeł ciepła i źródeł spalania paliw. 

Na wysłanie deklaracji obywatele mają 12 miesięcy (od 1.07.2021r.) w przypadku budynków już istniejących. 

W przypadku nowo powstałych obiektów będzie to termin 14 dni od uruchomienia nowego źródła ciepła lub spalania paliw.

Deklaracja dotyczy każdego właściciela lub zarządcę budynku lub lokalu który posiada źródło ciepła o mocy do 1 MW.

Jak możemy złożyć deklarację?

Deklarację możemy złożyć na dwa sposoby: 

  • W formie elektronicznej, czyli przez Internet na stronie https://zone.gunb.gov.pl/
  • W formie papierowej – wypełniony dokument można będzie złożyć osobiście w Urzędzie Gminy w Abramowie. 

Druki dokumentów są dostępne w Urzędzie Gminy w Abramowie lub dołączone poniżej w formie załączników 

Uwaga obowiązek złożenia deklaracji jest nałożony ustawowo.

Za budowę systemu CEEB odpowiada Główny Urząd Nadzoru Budowlanego.

Więcej informacji na stronie GUNB: www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow-faq

Wypełnione deklaracje można składać w Urzędzie Gminy Abramów w sekretariacie lub pok. nr 17 (tel. 81 85 25 016 wew. 51) i tu można uzyskać ewentualną pomoc.

 Do pobrania:
 
 
 
Plakat