, Imieniny:
Jesteś na: Gmina Gminne Inwestycje
Gminne Inwestycje

Podczas trwania kadencji 2014-2018 zrealizowane zostało bardzo wiele inwestycji na łączną kwotę ponad 14,5 mln zł, było to możliwe dzięki wsparciu z zewnątrz popartemu dobrymi wnioskami na kwotę 8 mln zł.

Podsumowując te 4 lata pracy z inwestycji, które można zobaczyć naocznie wykonane lub zakupione zostało: ok. 15,5 km dróg asfaltowych, boisko w Abramowie, remonty świetlic, montaż w 200 domach instalacji solarnych, oświetlenie uliczne, chodniki przy drogach gminnych, rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, zwiększenie taboru wykorzystywanego do przewozu dzieci i remontów dróg, urządzeń wodno-kanalizacyjnych, budowa placów zabaw, doposażenie szkół w nowoczesny sprzęt IT do prowadzenia zajęć lekcyjnych, doposażenie gabinetów lekarskich, i inne. Zrealizowaliśmy również kilka projektów, których efekty widać w bardzo dużej poprawie wyników egzaminów klas gimnazjalnych oraz wzroście wiedzy i zainteresowań uczniów klas szkół podstawowych i dzieci przedszkolnych.

Plan inwestycyjny na kolejne lata poparty jest wykonaną dokumentacją techniczną wraz z niezbędnymi pozwoleniami.

Na niektóre z nich podpisaliśmy umowy na realizację: nowy projekt OZE dla mieszkańców na: 209 instalacji słonecznych, 4 pomp ciepła, 19 kotłów na biomasę, 28 instalacji fotowoltaicznych, termomodernizacja budynku Urzędu Gminy, Otwarte Strefy Aktywności w Wielkiem i Wolicy, posiadamy dokumentację niezbędną do uzyskania pozwoleń na kolejne 5 km dróg gminnych, złożone zostały wnioski na przebudowę ujęcia wody w Abramowie, termomodernizację budynków szkół wraz z wymianą kotłów, oraz inne mniejsze projekty.

Ważniejsze inwestycje w Gminie Abramów w latach 2014-2018