, Imieniny:
Jesteś na: Gmina Gminne Inwestycje Projekty związane z rozwojem sieci...
Projekty związane z rozwojem sieci dróg gminnych i powiatowych

Lp.

Nazwa zadania

Kwota zadania

Kwota dotacji

Charakterystyka

1.

Modernizacja drogi gminnej nr 103215L w Wielkolesie

215 113.47 zł

90 000 zł

Przedmiotem inwestycji była modernizacja odcinka drogi o długości 1,3 km i szerokości 3,5 m. Zakres robót objął profilowanie drogi, wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem, wykonanie nawierzchni bitumicznej

2.

Modernizacja drogi gminnej w Dębinach

224 515,04 zł

90 000 zł

Przedmiotem inwestycji była modernizacja odcinka drogi o długości 1,6 km i szerokości 3,5 m. Zakres robót objął profilowanie drogi, wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem, wykonanie nawierzchni bitumicznej

3.

Przebudowa drogi gminnej 103210L relacji Wielkie- Wolica

1 991 905,32 zł

1 264 333 zł

Przedmiotem inwestycji była przebudowa drogi o długości 3,250 km i szerokości 6 m. Zakres robót objął wykonanie dokumentacji, wykonanie podbudowy profilowanie drogi, wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem, wykonanie nawierzchni bitumicznej 5m, oraz poboczy 0,5m, oznakowanie drogi

4.

Modernizacja drogi gminnej nr 103228L w miejscowości Abramów

171 702,50 zł

90 000,00 zł

Przedmiotem inwestycji była modernizacja odcinka drogi o długości 0,6 km i szerokości 3,5 m. Zakres robót objął profilowanie drogi, wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem, wykonanie nawierzchni bitumicznej

5.

Modernizacja drogi gminnej nr 103219L w miejscowości Ciotcza

322 432,50 zł

0,00 zł

Przedmiotem inwestycji była modernizacja odcinka drogi o długości 1,2 km i szerokości 3,5 m. Zakres robót objął profilowanie drogi, wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem, wykonanie nawierzchni bitumicznej

6.

Budowa chodnika w miejscowości Wielkie

35 000,00 zł

0,00

Wykonanie chodnika o długości 500,00 m

7.

Przebudowa drogi powiatowej nr 1522L w miejscowości Glinnik

651 095,96 zł

0,00

Przedmiotem inwestycji była modernizacja odcinka drogi o długości 1,95 km i szerokości 3,5 -5 m. Zakres robót objął profilowanie drogi, wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem, wykonanie nawierzchni bitumicznej

8.

Przebudowa drogi powiatowej nr 1523L w miejscowości Sosnówka

280 000,00 zł

139 966,99

Przedmiotem inwestycji była modernizacja odcinka drogi o długości 1 km i szerokości 5,5 m. Zakres robót objął profilowanie drogi, wykonanie nawierzchni bitumicznej

9.

Przebudowa drogi powiatowej nr 1512L w miejscowości Ciotcza

317 575,11 zł

117 575,11 zł

Przedmiotem inwestycji była modernizacja odcinka drogi o długości 1 km i szerokości 5 m. Zakres robót objął profilowanie drogi, wykonanie nawierzchni bitumicznej

10.

Przebudowa drogi powiatowej nr 1523L na odcinku Sosnówka- Ciotcza

282 389,00 zł

182 389,00 zł

Przedmiotem inwestycji była modernizacja odcinka drogi o długości 1 km i szerokości 5 m. Zakres robót objął profilowanie drogi, wykonanie nawierzchni bitumicznej

11.

Budowa chodnika w miejscowości Abramów ul. Partyzancka i Cicha

22 700,00 zł

0,00

Podział działki wykup. Wykonanie chodnika o długości 100,50 m

12.

Modernizacja dróg gminnych nr 103205L oraz 103229L w miejscowości Wielkie

249 560,00 zł

374 357,00 zł

90 000,00 zł

Przedmiotem inwestycji była modernizacja odcinków drogi o długości 1,9 km i szerokości 3,5 m. Zakres robót objął profilowanie drogi, wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem, wykonanie nawierzchni bitumicznej

13.

Remont drogi gminnej nr 103224L i Wielkolesie i drogi wewnętrznej- dz. ew. nr 1696 w miejscowości Wielkie

147 596,00 zł

0,00

Przedmiotem inwestycji była modernizacja odcinka drogi o długości 0,7 km i szerokości 3,5 m. Zakres robót objął profilowanie drogi, wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem, wykonanie nawierzchni bitumicznej

14.

Przebudowa ulicy Cmentarnej

6 150,00 zł

0,00

Wykonanie map, dokumentacji, kosztorysów, przedmiarów i specyfikacji. Planowana nawierzchnia z kostki brukowej z uwagi na charakter użytkowania oraz bliskość lokalizacji kabla światłowodowego Orange.

15.

Przebudowa skrzyżowania Sosnówka Marcinów

8 610,00 zł

0,00

Wykonanie map, dokumentacji, kosztorysów, przedmiarów i specyfikacji

16.

Budowa drogi Marcinów

11 070,00 zł

0,00

Wykonanie map, dokumentacji, kosztorysów, przedmiarów i specyfikacji