, Imieniny:
Jesteś na: Gmina Gminne Inwestycje Fundusz Dróg Samorządowych Przebudowa skrzyżowania dróg gminnych...

Fundusz Dróg Samorządowych

Przebudowa skrzyżowania dróg gminnych nr 103202L i 103239L  oraz powiatowej nr 1523L w m. Sosnówka
Opublikowano: 24-07-2020

Przebudowa skrzyżowania dróg gminnych nr 103202L i 103239L oraz powiatowej nr 1523L w m. Sosnówka

Zadanie gminne dotyczące działań w zakresie infrastruktury pn. „Przebudowa skrzyżowania dróg gminnych nr 103202L i 103239L oraz powiatowej nr 1523L w m. Sosnówka” zostało dofinansowane ze środków Funduszu Dróg Samorządowych

Celem realizacji niniejszego zadania jest poprawa warunków komunikacyjnych oraz poziomu bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego.
 
 
Przebudowa skrzyżowania dróg gminnych nr 103202 i 103239 oraz powiatowej nr 1523 w m. Sosnówka objęła odcinki dróg o długości 260m i szerokości 5 - 6,20 m, pobocza z kruszywa 2x0,75. Nawierzchnia - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 16W 50/70 - 6cm warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 - 4 cm.

Całkowita wartość zadania: 287 218,96 zł

Kwota dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych: 138 308,00 zł

Kwota wkładu własnego Gminy Abramów: 148 910,96 zł

Rok przyznania dotacji: 2019
Powrót