, Imieniny:
Jesteś na: Gmina Gminne Inwestycje Fundusz Dróg Samorządowych Przebudowa drogi gminnej 112617L w...

Fundusz Dróg Samorządowych

Grafika ogólna fundusz
Opublikowano: 24-07-2020

Przebudowa drogi gminnej 112617L w miejscowości Michałówka

Zadanie gminne dotyczące działań w zakresie infrastruktury pn. „Przebudowa drogi gminnej 112617L w miejscowości Michałówka” zostało dofinansowane ze środków Funduszu Dróg Samorządowych

Celem realizacji niniejszego zadania jest poprawa warunków komunikacyjnych oraz poziomu bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego.
 
Przebudowa objęła odcinek drogi nr 112617L o długości 980m i szerokości jezdni 4,5m, pobocza z kruszywa 2x0,75 m. Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego grubości 5cm. Odwodnienie - spadki poprzeczne i podłużne.

Wody opadowe odprowadzane powierzchniowo.

Całkowita wartość zadania: 354 397,69 zł

Kwota dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych: 277 299,00 zł

Kwota wkładu własnego Gminy Abramów: 77 098,69 zł
Rok przyznania dotacji: 2019
Powrót