, Imieniny:
Jesteś na: Gmina Gminne Inwestycje Fundusz Dróg Samorządowych Przebudowa ul. Cmentarnej - dz. nr...

Fundusz Dróg Samorządowych

Baner z napisem
Opublikowano: 11-09-2020

Przebudowa ul. Cmentarnej - dz. nr 46 obręb 0001 – Abramów w m. Abramów

Celem realizacji niniejszego zadania jest poprawa stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz poziomu bezpieczeństwa pieszych

 
W ramach realizacji zadania przebudowana została ul. Cmentarna jako droga o pełnej konstrukcji. Przekrój półuliczny z poboczem o nawierzchni z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C90/3 o uziarnieniu 0/31,5 mm oraz chodnikiem jednostronnym o szerokości 2 m. Szerokość ulicy wynosi 5,00 m, długość 239,95m. Nawierzchnia: warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W 50/70 - 6cm, warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S 50/70-4 cm. Przebudowana droga umożliwi swobodny przejazd samochodom , ale przede wszystkim poprawi bezpieczeństwo pieszych powracających z cmentarza
 
Całkowita wartość zadania: 256 047,92 zł
Kwota dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych: 153 628,00 zł
Kwota środków własnych: 102419,92 zł
Rok przyznania dotacji: 2020
 
Powrót