, Imieniny:
Jesteś na: Gmina Gminne Inwestycje Projekty związane z ochroną...
Projekty związane z ochroną przeciwpożarową

Lp.

Nazwa zadania

Kwota zadana

Kwota dotacji

Charakterystyka

1.

Doposażenie jednostki OSP Abramów - Gmina Abramów

25265,50 zł

25000,00 zł

Zadanie 1 - Zestaw ratownictwa medycznego R1 Zakup torby ratowniczej; Nosze typu deska; Szyny typu Kramera.

Zadanie 2 - Automatyczny Defibrylator Zewnętrzny (AED):Zakup defibrylatora

Zadanie 3 – Zestaw ratownictwa technicznego, z wyłączeniem pojazdów: Zestaw uniwersalnych podpór i klinów do stabilizacji pojazdów; Pilarka do drewna; Detektor wielogazowy (min. Tlen, CO, LEL); Przenośny zestaw oświetleniowy; Parawan do osłony miejsca wypadku i zasłaniania ofiar wypadków.

2.

Modernizacja podjazdów do strażnic OSP

42500,00

11481,00

Wykonanie podjazdów do strażnic OSP w Abramowie na kwotę 32500,00 oraz OSP Dębiny 10000,00

Łącznie ponad 300 m2 kostki