, Imieniny:
Jesteś na: Gmina Gmina w liczbach
Gmina w liczbach
Ogólna liczba mieszkańców na dzień 31.12.2008 r. wynosiła 4451 osób, w tym 2215 kobiet i 2236 mężczyzn. Gęstość zaludnienia wynosi 52,64  osób na km2.

Mieszkańcy Gminy Abramów w przeważającej większości stanowią ludzie w wieku produkcyjnym 18 - 60 lat. Łączna ich liczba wynosi 2.381 i jest równa 51 % ogólnej liczby mieszkańców. 

 

Liczba ludności w gminie Abramów na przestrzeni ostatnich lat wykazuje niewielki trend spadkowy.

Mieszkańcy Gminy Abramów w rozbiciu na sołectwa

Sołectwo

Liczba ludności

Pow. sołectwa w km2

Gęstość zaludnienia os/km2

Abramów

683

15,44

44,23

Ciotcza

404

7,01

57,63

Dębiny

324

8,83

36,69

Glinnik

452

10,43

43,33

Izabelmont

119

3,83

31,07

Marcinów

250

3,88

64,43

Michałówka

247

3,43

72,01

Sosnówka

302

5,04

59,92

Wielkie

495

8,02

61,72

Wielkolas

639

10,27

62,22

Wolica

536

8,37

64,03

Strukturę liczby mieszkańców poszczególnych sołectw wchodzących w skład gminy Abramów przedstawia następujący wykres:

Udział liczby mieszkańców sołectw gminy Abramów w ludności gminy ogółem

 

 

Struktura ludności ze względu na wiek.

Wiek (lata)

Liczba osób

Udział %

0 - 4

298

6,4

5 - 9

355

7,6

10 - 14

331

7

15 - 19

373

8

20 - 59

2234

47,6

60 i więcej

1098

23,4

razem

4689

100,0