, Imieniny:
Jesteś na: Gmina Projekty Unijne Projekt "W sieci bez barier"

Wszystkie Projekty Unijne w Gminie Abramów

Projekt "W sieci bez barier"

Projekt "W sieci bez barier"

Gmina Abramów realizowała mikroprojekt „Szkolenia z zakresu kompetencji cyfrowych dla mieszkańców Gminy Abramów” w ramach projektu „W sieci bez barier” realizowanego przez Fundację E-Prosperity w partnerstwie z Europejskim Domem Spotkań- Fundacja Nowy Staw w ramach III osi priorytetowej Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na 2014-2020.

 Logotypy unijne

Numer umowy

25/UG/PC/WSBB/2019

Termin realizacji projektu

1 lipca 2019 r. – 29 luty 2019 r.

Wartość projektu:

- planowana

- zrealizowana

 

47 032,00 zł

41 492,14 zł

Cel

Podniesienie kompetencji cyfrowych, w tym poprawa umiejętności korzystania z Internetu i e-usług publicznych wśród mieszkańców gminy Abramów

 

Uczestnikami mikroprojektu są osoby zamieszkałe na terenie gminy Abramów od 25 roku życia a kończąc na seniorach, którym poruszanie się po intrenecie sprawiało wiele trudności. W ramach mikroprojektu w 2019 roku zostało przeszkolonych 24 mieszkańców gminy Abramów, którzy nie posiadali kompetencji cyfrowych oraz chcących rozwijać posiadane kompetencje cyfrowe. Uczestnicy szkoleń szkolili się z modułu tematycznego Moje finanse i transakcje w sieci. Mikroprojekt był w całości finansowany ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa. Mikroprojekt był kontynuowany w 2020 r. łącznie w okresie realizacji mikroprojektu przeszkolonych zostało 84 mieszkańców gminy w tym 13 osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności. Uczestnicy mikroprojektu szkolą się z następujących modułów tematycznych:

  • moje finanse i transakcje w sieci – wsparcie w ramach tego szkolenia otrzymało 24 osoby w 2019 roku oraz 12 osób w tym temacie będzie kontynuowało szkolenie w 2020 r., jak również realizacja pozostałych szkoleń planowana jest zgodnie z harmonogramem na 2020 rok tj.:

- działam w sieciach społecznościowych (24 osoby)

- rolnik w sieci (12 uczestników).

Osoby posiadające kompetencje cyfrowe uczestniczyli w rozwijających szkoleniach z modułu Tworzę własną stronę internetową (blog). Wsparcie w ramach tego szkolenia otrzymało 12 osób.

 

Powrót