, Imieniny:
Jesteś na: Gmina Projekty Unijne Remont budynku Ochotniczej Straży...

Wszystkie Projekty Unijne w Gminie Abramów

Baner z napisami Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

Remont budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Abramowie z częściowym przeznaczeniem na świetlicę wiejską

Budowa, przebudowa, remont lub wyposażanie budynków pełniących funkcje rekreacyjne, sportowe i społeczno-kulturalne w tym świetlic i domów kultury, z wyłączeniem szkół, przedszkoli i żłobków

 


Beneficjent Gmina Abramów
Nr umowy UM03-6930-UM0330360/12
Lokalizacja powiat lubartowski/ Abramów
Działanie Oś IV Leader/ Lokalne strategie rozwoju w zakresie odnowy i rozwoju wsi
Grupa LGD Małe mazowsze/
Wartość 310 900,31 PLN
Łączne dofinansowanie 83 698,00 PLN
Powrót