, Imieniny:
Jesteś na: Gmina Projekty Unijne Remont budynku po szkole podstawowej...

Wszystkie Projekty Unijne w Gminie Abramów

Baner z napisami Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

Remont budynku po szkole podstawowej z przeznaczeniem na świetlicę wiejską

Budowa, przebudowa, remont lub wyposażanie budynków pełniących funkcje rekreacyjne, sportowe i społeczno-kulturalne w tym świetlic i domów kultury, z wyłączeniem szkół, przedszkoli i żłobków

 


Beneficjent Gmina Abramów
Nr umowy UM03-6930-UM0330167/10
Lokalizacja powiat lubartowski/ Abramów
Działanie Oś IV Leader/ Lokalne strategie rozwoju w zakresie odnowy i rozwoju wsi
Grupa LGD Małe mazowsze/
Wartość 224 095,04 PLN
Łączne dofinansowanie 115 403,00 PLN
 
Powrót