, Imieniny:
Jesteś na: Gmina Projekty Unijne Regionalna Sieć Szerokopasmowa Lublin...

Wszystkie Projekty Unijne w Gminie Abramów

Logówki unijne i nazwa programu Regionalny Program Operacyjny Województwa lubelskiego

Regionalna Sieć Szerokopasmowa Lublin północny - wschód

Projekt partnerski.

 

Numer umowy RPLU.04.01.00-06-041/09-05
Beneficjent Powiat Parczewski
Wartość projektu 13 497 024,10 PLN
Dofinansowanie UE 10 587 019,45 PLN
Oś, działanie IV. Społeczeństwo informacyjne/ 4.1. Społeczeństwo informacyjne/
Data podpisania umowy 12-02-2013
Powrót