, Imieniny:
Jesteś na: Gmina Projekty Unijne PROW 2014-2020 Remont i modernizacja świetlicy...

PROW 2014-2020

Logotypy dofinansowania

Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Wielkolas

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Logotypy dofinasowania

Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji  ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

Beneficjent: Ochotnicza Straż Pożarna w Wielkolesie, Wielkolas 27D, 21-143 Abramów

Cel projektu: Poprawa warunków życia mieszkańców miejscowości Wielkolas, poprzez stworzenie i rozwój ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w wyniku remontu i modernizacji świetlicy wiejskiej w miejscowości Wielkolas.

 

Zakres projektu:

  • roboty rozbiórkowe,
  • wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
  • roboty murarskie i tynkarskie,
  • roboty malarskie,
  • posadzki z płytek ceramicznych,
  • roboty elewacyjne,
  • roboty instalacji wod-kan,
  • malowanie instalacji wod-kan.

 

Status projektu: zakończony

Termin rozpoczęcia projektu: 2019 rok

Termin zakończenia projektu: 2021 rok

Wartość projektu: 197 851,07 zł

w tym dofinansowanie z PROW: 87 831,66 zł.

 

Powrót