, Imieniny:
Jesteś na: Gmina Projekty Unijne PROW 2014-2020 Remont i modernizacja świetlicy...

PROW 2014-2020

Logotypy dofinansowania

Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Sosnówka

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Logotypy dofinansowania

 

Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji  ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

Beneficjent: Ochotnicza Straż Pożarna w Sosnówce, Sosnówka 41A, 21-143 Abramów

Cel projektu: Poprawa warunków życia mieszkańców miejscowości Sosnówka, poprzez stworzenie i rozwój ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w wyniku remontu i modernizacji świetlicy wiejskiej w miejscowości Sosnówka.

Zakres projektu:

  • roboty rozbiórkowe
  • posadzki z płytek ceramicznych
  • roboty malarskie
  • wymiana dachu
  • roboty elewacyjne
  • roboty murarskie i tynkarskie

 

Status projektu: zakończony

Termin rozpoczęcia projektu: 2019 rok

Termin zakończenia projektu: 2021 rok

Wartość projektu: 147 578,98 zł

w tym dofinansowanie z PROW: 59 900 zł.

 

Powrót