, Imieniny:
Jesteś na: Gmina Projekty Unijne PROW 2014-2020 BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W...

PROW 2014-2020

Flaga uni europejskiej i logo PROW

BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI WIELKIE GMINA ABRAMÓW

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operację typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w ramach działania "Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich".

 

Beneficjent: Gmina Abramów, ul. Szkolna 2, 21-143 Abramów

 

Cel projektu: Poprawa jakości życia mieszkańców i warunków prowadzenia działalności gospodarczej oraz podniesienie funkcjonalności społeczno-gospodarczej gminy Abramów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wielkie.

 

Zakres projektu:

Przedmiot projektu obejmuje:

 • budowę kanalizacji podciśnieniowej,
 • roboty ziemne,
 • budowę rurociągu tłocznego transportującego ścieki do oczyszczalni ze stacji podciśnieniowych, które zbierać będą ścieki z obszaru miejscowości Wolica, Wielkolas,
 • budowę rurociągów grawitacyjnych,
 • budowę przyłączy domowych,
 • wykonanie systemu monitoringu zaworów podciśnieniowych,
 • modernizację wyposażenia stacji podciśnieniowej, instalacji wentylacyjnej,
 • sprawdzenie szczelności kanalizacji,
 • uporządkowanie terenu po robotach montażowych, odbudowę nawierzchni,
 • wykonanie rozruchu pompowni i sieci,
 • przeszkolenie operatorów.

W ramach projektu powstało 6,787 km systemu kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych.

 

Status projektu: zakończony

Termin rozpoczęcia projektu: 2021 rok

Termin zakończenia projektu: 2022 rok

Wartość projektu: 2 367 336,93 zł

w tym dofinansowanie w ramach PROW: 1 214 991,00 zł.

 

 

 

Powrót