, Imieniny:
Jesteś na: Gospodarka Produkcja zwierzęca
Produkcja zwierzęca
Podstawowymi gałęziami produkcji zwierzęcej na terenie gminy Abramów jest bydło mleczne i trzoda chlewna. Odgrywają one znaczącą rolę w produkcji rolniczej gminy.

Udział produkcji zwierzęcej w ciągu ostatnich 10 lat uległ wielkim przemianom zarówno pod względem wielkości jak i struktury hodowli. Hodowla owiec rozwija się ponownie, znacznie obniżyło się pogłowie koni.

Hodowla zwierząt gospodarskich oraz ich struktura gatunkowa nie zawsze wykazuje związki z naturalnymi warunkami przyrodniczymi i strukturą zasiewów.

Dominującym gatunkiem hodowli zwierząt gospodarskich jest trzoda chlewna - 88 sztuk na 100 ha użytków rolnych, w województwie lubelskim 89 szt. na 100 h a w kraju 103,9 szt. na 100 h. W następnej kolejności bydło 64 szt. na 100 h użytków rolnych, województwo 36,1 szt. na 100 h, w kraju 37,3 szt. na 100 h.

W ciągu ostatnich dziesięciu lat spadło pogłowie zwierząt gospodarskich głównie w wyniku spadku opłacalności produkcji zwierzęcej. Hodowla zwierząt ma charakter tradycyjny i ekstensywny, ale częściowo nowoczesny i przygotowany.

 

INFORMACJA Powiatowego Lekarza Weterynarii w Lubartowie

Informuję, że osoby zainteresowane sprawami dotyczącymi afrykanskiego pomoru świń (ASF) mogą uzyskać potrzene informacje w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Lubartowie osobiście lub telefonicznie (tel. 81-855-28-11) od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 14.00.

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii

w Lubartowie

Konrad Saweczko

INFORMACJA Powiatowego Lekarza Weterynarii w Lubartowie, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [747.77 KB]