, Imieniny:
Jesteś na: Gospodarka Infrastruktura elektroenergetyczna i...
Infrastruktura elektroenergetyczna i gazowa
Stan infrastruktury elektroenergetycznej w gminie jest zadawalający. Głównym źródłem zasilania (GPZ) jest Lubartów, natomiast redukcja sieci (RS) znajduje się w Michowie. Źródłem zasilania gminy w energię elektryczną jest GPZ Michów, które odbywa się za pomocą sieci średniego napięcia 15kV o długości 97 km oraz niskiego napięcia o długości 84 km. Obecnie nie notuje się problemów niedoboru energii elektrycznej na terenie gminie. Praktycznie każdy indywidualny odbiorca może zostać podłączony do sieci energetycznej.
 
Na terenie sąsiedniej gminy Michów przebiega sieć gazowa wysokoprężna krajowego systemu dystrybucji gazu ziemnego. W planach zagospodarowania przestrzennego gminy przewidziana jest budowę odgałęzienia od sieci magistralnej biegnącego w kierunku gminy Abramów. Odgałęzienie to będzie przebiegało przez grunty wsi Michałów do stacji redukcyjnej w Abramowie. Planuje się, że stacja ta będzie źródłem zasilania rozdzielczej sieci niskoprężnej dla wszystkich miejscowości gminy Abramów.
 
Na terenie sąsiedniej gminy Michów przebiega sieć gazowa wysokoprężna krajowego systemu dystrybucji gazu ziemnego. W planach zagospodarowania przestrzennego gminy przewidziana jest budowę odgałęzienia od sieci magistralnej biegnącego w kierunku gminy Abramów. Odgałęzienie to będzie przebiegało przez grunty wsi Michałów do stacji redukcyjnej w Abramowie. Planuje się, że stacja ta będzie źródłem zasilania rozdzielczej sieci niskoprężnej dla wszystkich miejscowości gminy Abramów.