, Imieniny:
Jesteś na: Gospodarka Infrastruktura transportowa i...
Infrastruktura transportowa i komunikacyjna
Na terenie gminy brak jest infrastruktury kolejowej , co powoduje, że przewóz towarów i osób odbywa się w całości w oparciu o transport drogowy. Gmina jest dosyć dobrze wyposażona w infrastrukturę drogową . Łączna długość sieci dróg na terenie gminy wynosi 196 km . Przez gminę nie przebiega żadna droga krajowa ani wojewódzka. Osnowę komunikacji, głównie dla funkcji tranzytowych, tworzą drogi powiatowe o długości prawie 160 km. Około 37 km dróg zaliczanych jest do kategorii dróg gminnych, w tym tylko około 5 km – to drogi gminne o powierzchni twardej.

Udział dróg o nawierzchni twardej w drogach gminnych:
 
Parametry techniczne i użytkowe większości dróg powiatowych i gminnych nie odpowiadają wymaganym standardom. Wiele odcinków dróg nie posiada dostatecznej nośności - bardzo ważnego parametru technicznego, przy obecnym stałym wzroście przewozu towarów transportem kołowym. Postępująca degradacja dróg wymaga przeprowadzenia prawie na całej sieci dużego zakresu remontów bieżących, poprawy stanu poboczy i odwodnienia oraz uregulowania stanu prawnego pasów drogowych.
 
Niestety ograniczone możliwości finansowe gminy nie pozwalają nawet na częściowe odtwarzanie stanu technicznego dróg gminnych. Rocznie gmina wydaje około 2 mln złotych na prace remontowe i modernizacyjne dróg gminnych. Tymczasem potrzeby inwestycyjne w tym zakresie są kilkakrotnie większe. Dlatego też niezmiernie ważną kwestią będzie skuteczne pozyskiwanie środków zewnętrznych, dających możliwość przyspieszenia procesu modernizacji dróg
w gminie.

Do podstawowego układu dróg w gminie Abramów należą:

Drogi powiatowe o łącznej długości 43,7 km. Ok. 50 % dróg powiatowych wymaga położenia nowej nawierzchni.

Wykaz dróg powiatowych

Lp.

Nr drogi

Przebieg

Długość
odcinka (m)

Rodzaj nawierzchni

1.

22030

Kurów - Michów

5.700

utwardzona

2.

22363

Michałówka - Dębiny

9.300

utwardzona

3.

22156

Abramów - Garbów

3.100

utwardzona

4.

22361

Abramów - Sosnówka - Ciotcza

3.200

utwardzona

5.

22340

Ciotcza - Wypnicha

2.700

utwardzona

6.

22152

Glinnik - Marianka

4.900

utwardzona 2.700 m

7.

22153

Łukawka - Marianka

3.900

utwardzona 2.200 m

8.

22147

Bronisławka - Natalin

6.500

utwardzona 5.000 m

9.

22148

Dębiny - Kotliny

1.500

gruntowa

10.

22393

Dębiny - Łukawka

1.600

gruntowa

11.

22364

Michałówka - Wypnicha

1.300

gruntowa

Drogi gminne o łącznej długości 36,3 km, z czego odcinki o łącznej długości 7,7 km są drogami utwardzonymi. Pozostałe odcinki są drogami gruntowymi. Modernizacja tych dróg jest niezbędna w celu zabezpieczenia dojazdu do poszczególnych kolonii i zagród.

Wykaz dróg gminnych

Lp.

Nr drogi

Przebieg

Długość
odcinka (m)

Rodzaj nawierzchni

1.

2225001

Marcinów - Sosnówka

1.500

gruntowa

2.

2225002

Abramów - Sosnówka

1.800

gruntowa

3.

2225003

Abramów - Wypnicha

3.000

gruntowa

4.

2225004

Abramów - Glinnik

2.050

utwardzona 900 m

5.

2225005

Abramów ul. Cicha

400

utwardzona

6.

2225006

Abramów- Wielkie

900

utwardzona

7.

2225007

Wielkie - Izabelmont

2.100

utwardzona

8.

2225008

Izabelmont

2.200

utwardzona 1.000 m

9.

2225009

Wielkie Wolica

3.250

gruntowa

10.

2225010

Wolica - Choszczów

1.500

gruntowa

11.

2225011

Wielkie - Ugory

1.650

gruntowa

12.

2225012

Wielkolas

1.500

gruntowa

13.

2225013

Wielkolas

1.500

gruntowa

14.

2225014

Wielkolas - Trzciniec kol.

1.750

gruntowa

15.

2225015

Wielkolas - Wielkolas kol.

1.000

utwardzona

16.

2225016

Dębiny Oś

850

utwardzona

17.

2225017

Ciotcza - Rudzienko

1.100

gruntowa

18.

2225018

Ciotcza - Elżbietów

1.200

gruntowa

19.

2225019

Ciotcza - Sosnówka

2.500

gruntowa

20.

2225020

Abramów SKR

200

gruntowa

21.

2225022

Wielkie - oczyszczalnia

200

gruntowa

22.

2225023

Wielkolas Kol.

550

utwardzona

23.

2225024

Wielkolas Kol. II.

750

gruntowa

24.

2225025

Dębiny Las

950

gruntowa

25.

2225026

Dębiny - Śniadówka

800

gruntowa