, Imieniny:
Jesteś na: Gospodarka Infrastruktura telekomunikacyjna
Infrastruktura telekomunikacyjna
Dostępność mieszkańców gminy do infrastruktury telekomunikacyjnej systematycznie poprawia się. Dzieje się tak za sprawą rozwoju telefonii stacjonarnej (TP S.A.), jak i coraz powszechniejszego dostępu mieszkańców do usług telefonii komórkowej. Ze względu na stosunkowo bliskie położenie Lublina oraz przebiegające w pobliżu gminy główne drogi cały obszar jest objęty zasięgiem wszystkich funkcjonujących w Polsce sieci telefonii komórkowej (GSM/GPRS). Terytorium jest ponadto objęte możliwością bezprzewodowego przesyłu danych z podwyższoną szybkością (EDGE).
 
 
Dostęp mieszkańców gminy do usług internetowych pozostaje w dalszym ciągu utrudniony. Urząd gminy, szkoły, biblioteka oraz ośrodek zdrowia mają dostęp do szerokopasmowego internetu oferowanego przez Telekomunikację Polską S.A. Poza TP S.A. na terenie gminy nie działa ani jeden operator lokalny oferujący usługi w zakresie łączności internetowej.
 
 
Gmina stara się o bezpłatny dostęp do Internetu dla wszystkich mieszkańców. Trudno dokładnie oszacować liczbę osób korzystających z internetu, ale biorąc pod uwagę dosyć wysokie opłaty abonamentowe, należy sądzić, że jest to ciągle niewielki odsetek mieszkańców.