, Imieniny:
Jesteś na: Gospodarka Rolnictwo w Gminie
Rolnictwo w Gminie - gospodarka
Rolnictwo w gminie jest rozdrobnione i mało efektywne. Łącznie funkcjonuje ponad tysiąc gospodarstw rolnych, z czego ponad 81% to gospodarstwa o wielkości od 1 do 10 ha. Jest tylko 1 gospodarstwo o areale wyższym niż 30 ha. Przewagę mają gospodarstwa o powierzchni 2-5 ha (241). Średnia wielkość gospodarstwa rolnego w gminie jest więc niższa niż w województwie (6,9 ha).

Wielkość gospodarstw rolnych wg areału:Indywidualne gospod. rolne o pow.
użytków rolnych w ha

Gmina Abramów

liczba gosp.

%

Ogółem

1384

100

1.01 - 4,99

716

51,7

5,00 - 9,99

488

35,3

10,00 - 14,99

150

10,8

15,00 - 19,99

29

2,1

20,00 - 49,99

1

0,01

50,00 i więcej

0

0

 
Szacuje się, że tylko niewiele ponad 20% gospodarstw rolnych w gminie produkuje towar na rynek, pozostałe zaś zajmują się produkcją rolną wyłącznie na własne potrzeby. Wśród gospodarstw rolnych dominują tradycyjne metody produkcji, bez nadmiernego stosowania środków chemicznych do nawożenia i ochrony upraw. Czynnik ten może być atutem do rozwoju rolnictwa ekologicznego. Niestety na terenie gminy funkcjonuje tylko jedno certyfikowane gospodarstwo ekologiczne we wsi Wielkolas.
 
Niewielki jest również odsetek gospodarstw starających się różnicować swoją działalność rolną. Ocenia się, że tylko około 90 gospodarstw rolnych (8,7%) prowadzi działalność pozarolniczą. Główne obszary działalności pozarolniczej to: handel (31 gospodarstw), przetwórstwo przemysłowe (11), budownictwo (7) oraz transport i magazynowanie (6). Na terenie gminy nie funkcjonuje ani jedno gospodarstwo zajmujące się działalnością agroturystyczną.