, Imieniny:
Jesteś na: Gospodarka WFOŚiGW i NFOŚiGW
WFOŚiGW i NFOŚiGW

Bezpieczne usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Abramów

 

Gmina Abramów informuje, że realizacja zadania pn.”Usuwanie wyrobów zawierających azbest – etap IIjest dotowana na podstawie umowy nr 424/2017/D/OZ z dnia 15.11.2017 r. zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie. Kwota dofinansowania obejmuje 100% kosztów kwalifikowanych tj. kosztów demontażu, transportu i unieszkodliwienia materiałów zawierających azbest, w tym 50% ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego NFOŚiGW pod nazwą „SYSTEM – Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚiGW „Część 1–Usuwanie wyrobów zawierających azbest” na lata 2016-2017” oraz 50% ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

 


 

 

Informacja zamieszczona: 21.11.2017